Author: Marek Badecki (Wicedyrektor)

Home / Articles posted by Marek Badecki (Wicedyrektor)
Wywiadówka

Wywiadówka

Zapraszamy rodziców uczniów ZSTiA w Lesku na ostatnie w tym roku szkolny spotkanie z wychowawcami klas. Zebrania odbędą się 18.05.2022 r . o godzinie 15:30 zgodnie z poniższym harmonogramem:

Kontynuuj czytanie

12 maj 2022 – Zmiana OPZ oraz terminów – Usługi – Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp

Warszawa, 12 maja 2022 r.   oznaczenie sprawy: ZSTiA.261.2.2022   Dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., dalej: „ustawa Pzp”), którego przedmiotem jest: „Realizacja szkoleń dla uczniów i…

Kontynuuj czytanie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Stawiamy na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli oraz współpracę z przedsiębiorcami” współfinansowany w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady…

Kontynuuj czytanie
„Sprawny w zawodzie – mechanik”

„Sprawny w zawodzie – mechanik”

27 kwietnia 2022 r w 9-19 Hufcu Pracy w Dębicy odbył się Wojewódzki Konkurs „Sprawny w zawodzie 2022” organizowany przez Podkarpacką Wojewódzką Komendę  Ochotniczych Hufców Pracy. Tegoroczna edycja konkursu obejmowała rywalizację w następujących zawodach: kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych oraz konkurs w zakresie znajomości zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z elementami prawa pracy. Rywalizacja w…

Kontynuuj czytanie
Relacja z praktyk zawodowych w Irlandii

Relacja z praktyk zawodowych w Irlandii

Minął pierwszy tydzień praktyk zawodowych w Irlandii, które uczniowie naszej szkoły rozpoczęli 25 kwietnia. Po przybyciu do Mallow  i powitaniu  przez gospodarzy – Your Intarnational Training oraz rodziny goszczące odbyło się spotkanie organizacyjne i wycieczka po mieście. Pierwsze dni praktyk, to zapoznanie z pracodawcami, zasadami bezpieczeństwa, regulaminami pracy itp.

Kontynuuj czytanie
Relacja z praktyk zawodowych w Irlandii

Relacja z praktyk zawodowych w Irlandii

W ostatni czwartek młodzież naszej szkoły wyruszyła w podróż do Irlandii na drugą turę praktyk zawodowych w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego;  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontynuuj czytanie
Dzień Ziemi

Dzień Ziemi

Dziś ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI, którego celem jest promowanie postaw proekologicznych oraz zwiększanie świadomości społecznej na temat zagrożeń, jakie dotykają naszą planetę. 🌍🧤🌳🌲💚 Młodzież naszej szkoły dołączyła do akcji sprzątania terenów naszego miasta. To taki mały ukłon w stronę planety i cenna lekcja 🙂 Pamiętajmy o ekologii nie tylko dzisiaj. To jak wygląda nasze otoczenie świadczy…

Kontynuuj czytanie
Skip to content