Projekt Zdalna Szkoła

Home / Aktualności / Projekt Zdalna Szkoła
Dodał: AZ (Admin)
----

Powiat Leski otrzymał grant w wysokości 60 tysięcy złotych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

  • I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”
  • Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Zdalna Szkoła

  • wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
  • 100% poziom dofinansowania – bez wkładu JST

Wsparcie w postaci grantu zostało przeznaczone na doposażenie Jednostek Oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym.

Realizacja Projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”. Cel ten będzie realizowany poprzez działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego do szkół jako pomocy dydaktycznych dla uczniów oraz nauczycieli do zdalnego nauczania.

W ramach grantu zostało zakupione 22 nowoczesne laptopy wyposażone w procesory Intel 10 generacji, 8 GB pamięci operacyjnej oraz szybki dysk SSD oparty na złączu M.2. Zakupiono również 22 szt. myszek optycznych.

Grantem zostały wsparte szkoły:

Nazwa i nr szkoły Liczba i rodzaj przekazanego sprzętu Liczba nauczycieli, którym przekazano sprzęt Liczba uczniów, którym przekazano sprzęt
Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Lesku ul. J. Piłsudskiego 5, 38-600 Lesko 11 laptopów 3 8
Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku Al. Jana Pawła II 18a, 38-600 Lesko 8 laptopów 2 6
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesku ul. Smolki 4, 38-600 Lesko 3 laptopy 1 2

Starostwo Powiatowe w Lesku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content