Author: Adrian Zapała (Admin)

Home / Articles posted by Adrian Zapała (Admin)
Zmiany w funkcjonowaniu szkół od poniedziałku 19 października 2020 r.

Zmiany w funkcjonowaniu szkół od poniedziałku 19 października 2020 r.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczęszczają do szkoły na terenie objętym strefą czerwoną będą mieli lekcje na odległość. Natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczą się w placówkach objętych strefą żółtą, będą uczyli się w trybie mieszanym (hybrydowym). W obu strefach będą wyjątki, dotyczyć będą m. in. szkół specjalnych, szkół specjalnych w zespołach, internatów, szkół i placówek…

Kontynuuj czytanie
Informacja Pani Pedagog

Informacja Pani Pedagog

Poszukujemy aktorów/statystów do reklamy społecznej dt. zjawiska wykluczenia z rynku pracy młodych ludzi „po przejściach”. Staramy się przekonać społeczeństwo, że „Każdemu należy się druga szansa” 🙂 Zdjęcia: 20 i 21.10 w ośrodku Rewita (dawny Jawor) nad Soliną.

Kontynuuj czytanie

14 października – Dzień Edukacji Narodowej

Na dzisiejszy dzień przypada Dzień Edukacji Narodowej – święto wszystkich nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów. W naszym kraju obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej, będącej pierwszym na naszym kontynencie ministerstwem oświaty, którego zadaniem była reforma szkolnictwa w Polsce.

Kontynuuj czytanie
Projekt Zdalna Szkoła

Projekt Zdalna Szkoła

Powiat Leski otrzymał grant w wysokości 60 tysięcy złotych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Zdalna Szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 100% poziom dofinansowania – bez wkładu JST Wsparcie w postaci grantu zostało…

Kontynuuj czytanie
Dzień Papieski w szkole

Dzień Papieski w szkole

„Zawierzam macierzyńskiej opiece Pani Jasnogórskiej, siebie, Kościół, wszystkich moich Rodaków, nie wyłączając nikogo. Zawierzam Jej każde polskie serce, każdy dom i każdą rodzinę. Wszyscy jesteśmy Jej dziećmi. Niech Maryja będzie przykładem i przewodniczką w naszej codziennej i szarej pracy.” Św. Jan Paweł II

Kontynuuj czytanie