Zamówienia Publiczne

Home / Archive by category "Zamówienia Publiczne"

Zapytanie Ofertowe na studia podyplomowe w ramach realizacji projektu w ramach projektu pt. „Stawiamy na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli oraz współpracę z przedsiębiorcami. ”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Zapytanie Ofertowe na studia podyplomowe w ramach realizacji projektu w ramach projektu pt. „Stawiamy na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli oraz współpracę z przedsiębiorcami  ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są studia podyplomowe dla nauczycieli…

Kontynuuj czytanie

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na usługi

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na usługi – Realizacja szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku Załączniki 30.09: informacja o wyborze oferty część druga Załączniki 31.08: Informacja o wyborze oferty (część pierwsza) Załączniki 18.08: Informacja-z-otwarcia-ofert-Uslugi (1) Załączniki 17.08: Informacja o kwocie…

Kontynuuj czytanie

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na dostawy

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na dostawy –  Doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne wyłącznie jako część projektu wspierającego kształcenie zawodowe. Załączniki 24.08: Informacja o wyborze oferty do Wykonawców Załączniki 04.08.2022: Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia Informacja z otwarcia ofert Załączniki…

Kontynuuj czytanie

Informacja z otwarcia ofert Realizacja szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku

Informacja z otwarcia ofert Dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., dalej: „ustawa Pzp”), którego przedmiotem jest: „Realizacja szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych…

Kontynuuj czytanie

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia – Usługi

Dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., dalej: „ustawa Pzp”), którego przedmiotem jest: „Realizacja szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku”   Informacja…

Kontynuuj czytanie

12 maj 2022 – Zmiana OPZ oraz terminów – Usługi – Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp

Warszawa, 12 maja 2022 r.   oznaczenie sprawy: ZSTiA.261.2.2022   Dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., dalej: „ustawa Pzp”), którego przedmiotem jest: „Realizacja szkoleń dla uczniów i…

Kontynuuj czytanie

Aktualizacja 10 maj 2022 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW – „Realizacja szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku

Warszawa, 10 maja 2022 r.   oznaczenie sprawy: ZSTiA.261.2.2022   Dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., dalej: „ustawa Pzp”), którego przedmiotem jest: „Realizacja szkoleń dla uczniów i…

Kontynuuj czytanie

Informacja z otwarcia ofert Doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne wyłącznie jako część projektu wspierającego kształcenie zawodowe

Informacja z otwarcia ofert Dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., dalej: „ustawa Pzp”), którego przedmiotem jest: „Doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne wyłącznie jako część…

Kontynuuj czytanie

Informacji o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia – DOSTAWY

Lesko, 6 maja 2022 r.   numer ogłoszenia: 2022/BZP 00127687/01 oznaczenie sprawy: ZSTiA.261.1.2022   Dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., dalej: „ustawa Pzp”), którego przedmiotem jest: „Doposażenie…

Kontynuuj czytanie
Skip to content