Author: Grzegorz Brajewski

Home / Articles posted by Grzegorz Brajewski
Rozdano pierwsze certyfikaty potwierdzającego zdobycie kwalifikacji z zakresu „Montowanie stolarki budowlanej”

Rozdano pierwsze certyfikaty potwierdzającego zdobycie kwalifikacji z zakresu „Montowanie stolarki budowlanej”

W ramach realizacji projektu Stawiamy na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli oraz współpracę z przedsiębiorcami” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego uczniowie kształcący się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie mieli możliwość wzięcia udziału w szkoleniu pt. „Montowanie stolarki budowlanej”. Uczestnicy szkolenia zdobyli…

Kontynuuj czytanie
Koncert walentynkowy

Koncert walentynkowy

Dnia 14 Lutego jak co roku odbył się koncert walentynkowy. Dzięki ciężkiej pracy oraz długim przygotowaniom nasi koledzy i koleżanki mogli zaprezentować się przed szkolną publicznością. Występy zachwyciły wszystkich i zakończone zostały wspólną dyskoteką. Dziękujemy serdecznie wszystkim biorącym udział w koncercie. Bez Was nie dalibyśmy rady. Do zobaczenia następnym razem! Samorząd uczniowski.

Kontynuuj czytanie
Szkolenia nauczycieli w ramach projektu zakończone

Szkolenia nauczycieli w ramach projektu zakończone

W ramach realizacji projektu Stawiamy na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli oraz współpracę z przedsiębiorcami” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego nauczyciele przedmiotów zawodowych wzięli udziału w cyklu szkoleń związanych ze zdobyciem kwalifikacji zgodnych z nowymi kierunkami zawodowymi. Po odbytych szkoleniach przystąpinli do egzaminów z zakresu Programowania i obsługiwania procesu druku 3D, Tworzenia…

Kontynuuj czytanie

Zapytanie Ofertowe na studia podyplomowe w ramach realizacji projektu w ramach projektu pt. „Stawiamy na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli oraz współpracę z przedsiębiorcami. ”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Zapytanie Ofertowe na studia podyplomowe w ramach realizacji projektu w ramach projektu pt. „Stawiamy na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli oraz współpracę z przedsiębiorcami  ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są studia podyplomowe dla nauczycieli…

Kontynuuj czytanie
Staże w ramach projektu Stawiamy na rozwój zawodowy uczniów zakończone sukcesem

Staże w ramach projektu Stawiamy na rozwój zawodowy uczniów zakończone sukcesem

W ramach realizacji projektu Stawiamy na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli oraz współpracę z przedsiębiorcami” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego ponad 100 uczniów i uczennic naszej szkoły mieli możliwość skorzystania z płatnych staży u pracodawców. Staże realizowane były od maja do końca wakacji. Wymiar stażu wynosił 150 godzin. Z tytułu odbycia stażu…

Kontynuuj czytanie

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na usługi

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na usługi – Realizacja szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku Załączniki 30.09: informacja o wyborze oferty część druga Załączniki 31.08: Informacja o wyborze oferty (część pierwsza) Załączniki 18.08: Informacja-z-otwarcia-ofert-Uslugi (1) Załączniki 17.08: Informacja o kwocie…

Kontynuuj czytanie

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na dostawy

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na dostawy –  Doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne wyłącznie jako część projektu wspierającego kształcenie zawodowe. Załączniki 24.08: Informacja o wyborze oferty do Wykonawców Załączniki 04.08.2022: Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia Informacja z otwarcia ofert Załączniki…

Kontynuuj czytanie
Ważne informacje i dokumenty dla uczniów realizujących staż wakacyjny oraz ich pracodawców

Ważne informacje i dokumenty dla uczniów realizujących staż wakacyjny oraz ich pracodawców

Informacje i dokumenty dla stażystów i pracodawców Realizacja stażu zawodowej odbywa się w oparciu o następujące dokumenty. umowa trójstronna między Powiatem Leskim/ZSTiA, zakładem pracy i uczniem (stażystą) wersja word Załącznik nr 1 Oświadczenie do Noty księgowej ws. wynagrodzenia dla osób pełniących funkcję opiekuna stażystów wersja excel Załącznik nr 2 Oświadczenie i zestawienie wydatków związanych z refundacją…

Kontynuuj czytanie
Spotkanie w sprawie stażu w ramach projektu „Stawiamy na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli oraz współpracę z przedsiębiorcami”

Spotkanie w sprawie stażu w ramach projektu „Stawiamy na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli oraz współpracę z przedsiębiorcami”

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w sprawie organizacji wakacyjnych stażów w ramach projektu  „Stawiamy na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli oraz współpracę z przedsiębiorcami” współfinansowanego w ramach konkursu nr -IP.01-18-033/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, które…

Kontynuuj czytanie

Doradztwo zawodowe

Doradztwo Zawodowe – Testy   1. Test predyspozycji zawodowych dla ucznia http://kompetencjometr.mlodziwlodzi.pl 2. Darmowy Test Osobowości https://www.16personalities.com/pl/darmowy-test-osobowosci 3. Nie wiesz kim chcesz być w przyszłości?/ UCZEŃ Portal umożliwia rozwiązywanie specjalistycznych testów predyspozycji zawodowych, które mogą zostać poddane analizie przez nauczycieli lub doradców. http://www.e-zamek.pl 4. Celem tego testu jest określenie swojego zawodowego typu osobowości./ uczeń https://www.katarzynapluska.pl/6-typow-zawodowych-osobowosci-wg-hollanda-test-hollanda/…

Kontynuuj czytanie
Skip to content