Author: Grzegorz Brajewski

Home / Articles posted by Grzegorz Brajewski

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na usługi

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na usługi – Realizacja szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku Załączniki: Ogłoszenie o zamówieniu Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP-1 SOP- uslugi_cz_2 SWZ-uslugi_cz_2 01082022 Zalacznik-nr-2-do-SWZ_ Wykaz-dokumentow-2 Projektowane-postanowienia-umowy-2

Kontynuuj czytanie

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na dostawy

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na dostawy –  Doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne wyłącznie jako część projektu wspierającego kształcenie zawodowe. Załączniki 04.08.2022: Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia Informacja z otwarcia ofert Załączniki 27.07.2022: Ogłoszenie o zamówieniu Projektowane postanowienia umowy SOP-dostawa…

Kontynuuj czytanie
Ważne informacje i dokumenty dla uczniów realizujących staż wakacyjny oraz ich pracodawców

Ważne informacje i dokumenty dla uczniów realizujących staż wakacyjny oraz ich pracodawców

Informacje i dokumenty dla stażystów i pracodawców Realizacja stażu zawodowej odbywa się w oparciu o następujące dokumenty. umowa trójstronna między Powiatem Leskim/ZSTiA, zakładem pracy i uczniem (stażystą) wersja word Załącznik nr 1 Oświadczenie do Noty księgowej ws. wynagrodzenia dla osób pełniących funkcję opiekuna stażystów wersja excel Załącznik nr 2 Oświadczenie i zestawienie wydatków związanych z refundacją…

Kontynuuj czytanie
Spotkanie w sprawie stażu w ramach projektu „Stawiamy na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli oraz współpracę z przedsiębiorcami”

Spotkanie w sprawie stażu w ramach projektu „Stawiamy na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli oraz współpracę z przedsiębiorcami”

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w sprawie organizacji wakacyjnych stażów w ramach projektu  „Stawiamy na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli oraz współpracę z przedsiębiorcami” współfinansowanego w ramach konkursu nr -IP.01-18-033/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, które…

Kontynuuj czytanie

Informacja z otwarcia ofert Realizacja szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku

Informacja z otwarcia ofert Dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., dalej: „ustawa Pzp”), którego przedmiotem jest: „Realizacja szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych…

Kontynuuj czytanie

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia – Usługi

Dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., dalej: „ustawa Pzp”), którego przedmiotem jest: „Realizacja szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku”   Informacja…

Kontynuuj czytanie
Relacja z Irlandii – cz. II

Relacja z Irlandii – cz. II

Na tydzień przed powrotem, dnia 14 maja 2022 roku nasi uczniowie odbywający drugą turę praktyk zawodowych w Irlandii ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w wyruszyli wraz z opiekunami na całodzienną wycieczkę nad  morze Celtyckie.

Kontynuuj czytanie

Aktualizacja 10 maj 2022 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW – „Realizacja szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku

Warszawa, 10 maja 2022 r.   oznaczenie sprawy: ZSTiA.261.2.2022   Dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., dalej: „ustawa Pzp”), którego przedmiotem jest: „Realizacja szkoleń dla uczniów i…

Kontynuuj czytanie
Skip to content