Stawiamy na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli

Home / Aktualności / Stawiamy na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli
Dodał: Marek Badecki (Wicedyrektor)
----

PROJEKT 2021-2023

„Stawiamy na rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli oraz współpracę
z przedsiębiorcami. ”

 

We wrześniu 2021 ruszyła realizacja projektu pt. „Stawiamy na rozwój zawodowy uczniów
i nauczycieli oraz współpracę z przedsiębiorcami. ”
w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020.

Suma dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego to: 1661 149,49 zł

Łączna kwota projektu to: 1993 379,93 zł

Czas realizacji projektu to:  01.09.2021 – 30.09.2023

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego
w Zespole Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku.
Działaniami projektu zostanie objętych 140 uczniów z zakresu udziału w płatnych stażach zawodowych realizowanych u lokalnych przedsiębiorców.

W zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych odbędą się kursy i staże zawodowe kończące się egzaminami zewnętrznymi potwierdzonymi certyfikatem lub zaświadczeniem.

Staże zawodowe dla 140 uczniów – płatne 2000,00 zł netto + zwrot kosztów dojazdu.

Kursy

 1. Serwis napojów mieszanych i alkoholi – 100h x 2gr. (20os.);
 2. Montowanie stolarki budowlanej – 60h x 1gr. (10os.);
 3. Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D – 80h x 2gr. (20os.);
 4. Tworzenie witryn internetowych – 80h x 3gr. (30os.);
 5. Projektowanie grafiki komputerowej – 100h x 3gr. (30os.);
 6. Prowadzenie obsługi biura – 60h x 1gr. (10os.);
 7. Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia –

100h x 2gr. (20os.);

Doradztwo zawodowe – indywidualne dla każdego ucznia z projektu: 140os. X 2h/os.

 

W ramach projektu odbędą się również szkolenia nauczycieli podnoszące kwalifikacje zawodowe
w zakresie:

 1. Studiów podypl.: Nauczanie Informatyki (3 semestry): 3os.;
 2. Studiów podypl.: Nauczanie w technikum bezpieczeństwa i higieny pracy (3 semestry): 1os.;
 3. Studiów podypl.: Systemy i sieci komputerowe (2 semestry): 1os;
 4. Studia podypl.: Hotelarstwo i gastronomia (3 semestry): 2os.:

Kursy i szkolenia w zakresie:

 1. Montowanie stolarki budowlanej – 30h kursu dla 2os. (1gr.);
 2. Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D – 30h kursu dla 5os. (1gr.);
 3. Tworzenie witryn internetowych – 60h kursu dla 4os. (1gr.);
 4. Projektowanie grafiki komputerowej – 60h kursu dla 3os. (1gr.);
 5. Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia –

40h kursu dla 2os. (1gr.);

 1. Serwis napojów mieszanych i alkoholi – 40h kursu dla 2os. (1gr.)

Doposażenie szkoły na łączną kwotę 313 909,94 zł  w pomoce dydaktyczne, narzędzia, infrastrukturę, sprzęt, podręczniki szkolne oraz materiały dydaktyczne zgodnie z katalogiem MEN dla zawodów oraz zgodnie
z podstawą programową dla danego zawodu, uwzględniając rekomendacje instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego.

 

Wszystkich uczniów ZSTiA zapraszamy do udziału w projekcie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *