Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021 r.

Home / Aktualności / Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021 r.
Dodał: Marek Badecki (Wicedyrektor)
----

Wraca kształcenie praktyczne

Od 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

 

Rozwiązania te przewiduje podpisane 24 listopada przez ministra edukacji nauki rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Od dnia 29 listopada 2020 r. od godz. 1800 (niedziela) Bursa Szkolna wznawia działalność. Zainteresowani mieszkańcy bursy będą mieli możliwość zakwaterowania i wyżywienia w placówce.

Prosimy o potwierdzenie pobytu telefonicznie lub pocztą email do 29 listopada 2020 r. do godziny 2100.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej bursy – www. zpolesko.pl .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *