Zamówienia Publiczne

Home / Archive by category "Zamówienia Publiczne"

Zamówienia Publiczne

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe w ramach zamówienia publicznego na zakup odzieży roboczej do realizacji staży przez Powiat Leski/Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku w ramach realizacji projektu „Kształcenie uczniów w powiązaniu z potrzebami pracodawców. Współpraca szkoły z przedsiębiorcami w procesie nauczania zawodu” nr RPPK.09.04.00-18-0007/17-00 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności. Załączniki: zapytanie ofertowe-odzież ochronna bhp [* .pdf] zapytanie ofertowe odzież ochronna bhp [*.docs]

Kontynuuj czytanie